Δράση "Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών"
Ειδική εφαρμογή φορέων 2023-2024

- Μητρώο Φορέων/Δομών

- Καταχώρηση αξιών τοποθέτησης (voucher)

- Ειδική εφαρμογή για την καταγραφή του προσωπικού