Δράση "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους
στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"
Μητρώο Φορέων/Δομών 2022-2023

Υποβολή στοιχείων προς έλεγχο από την ΕΕΤΑΑ

Λήψη κωδικού
Προσθήκη νέας Δομής - Επισύναψη αρχείων
Μόνο για φορείς προηγούμενου έτους και πριν οποιαδήποτε μεταβολή

Οδηγίες Δήλωση Συμμετοχής
Οδηγίες Μεταβολές Φορέα / Δομής
Οδηγίες Νέος Φορέας – Νέα Δομή