Δράση "Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών"
Μητρώο Φορέων/Δομών 2022-2023

Υποβολή στοιχείων προς έλεγχο από την ΕΕΤΑΑ

Λήψη κωδικού
Προσθήκη νέας Δομής - Επισύναψη αρχείων

Οδηγίες Δήλωση Συμμετοχής
Οδηγίες Μεταβολές Φορέα / Δομής
Οδηγίες Νέος Φορέας – Νέα Δομή