Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΕΤΑΑ ΑΕ Υπ.Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 - 2022
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9033 / 16.7.2021) Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10083/31.7.2021)

Υποβολή Ενστάσεων

Η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων έληξε στις 24:00 της 18/08/2021
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων στις 20/08/2020

Είσοδος με
διαπιστευτήρια TAXISNETΣυναίνεση Ετέρου Μέλους

 
Μετά τη διαπίστευση, στην οθόνη των ενστάσεων
  1. Επιλέξτε «Δημιουργία ένστασης»
  2. Συμπληρώστε την αιτιολογία της ένστασης και πατήστε «Αποθήκευση»
  3. Επισυνάψτε ένα ένα τα δικαιολογητικά που θα συνυποβάλετε με τη ένσταση, συμπληρώνοντας μια σύντομη περιγραφή του δικαιολογητικού
  4. Όταν έχετε επισυνάψει όλα τα δικαιολογητικά, επιλέξτε «Υποβολή ένστασης» και με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνεται η υποβολή της ένστασης.
  5. Επιλέξτε «Αποσύνδεση» για την έξοδο από την εφαρμογή.
  6. Μπορείτε να ξανασυνδεθείτε δίνοντας κωδικούς TAXISNET