Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής ζωής"
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9033/16.7.2021)

"Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών
με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας"
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10083/31.7.2021)

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έληξε στις 23:59 της 8.8.2021
Έληξε η περίοδος που μπορούσατε να δώσετε τη συναίνεσή σας.
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων στις 13.8.2021
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων στις 20.8.2021

Είσοδος Στην Εφαρμογή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., υποβάλουν αίτηση στο "Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας".

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έληξε στις 23:59 της 8.8.2021
Έληξε η περίοδος που μπορούσατε να δώσετε τη συναίνεσή σας.
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων στις 13.8.2021
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων στις 20.8.2021

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1985, λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας, και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και του ιδρυτικού της νόμου.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε επικοινωνήσετε με τον αριθμό 213.1320.600 ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση helpdeskenarmonisi@eetaa.gr