Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έληξε στις 24:00 της 2/10/2020
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων στις 6/10/2020
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων στις 13/10/2020
Απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXISNET της Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά με τους κωδικούς της αιτούσας για την υποβολή της Αίτησης, και αποκλειστικά με τους κωδικούς του ετέρου μέλους για την Συναίνεση.