Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής ζωής"
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9033/16.7.2021)

"Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών
με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας"
(Η αίτηση θα είναι διαθέσιμη για οριστική υποβολή μετά την ανάρτηση της Πρόσκλησης)

Είσοδος Στην Εφαρμογή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., υποβάλουν αίτηση στο "Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας".

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1985, λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας, και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και του ιδρυτικού της νόμου.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε επικοινωνήσετε με τον αριθμό 213.1320.600 ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση helpdeskenarmonisi@eetaa.gr