Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9549/16.7.2020)
Κέντρο Διαλειτουργικότητας Υπ.Ψηφ.Διακυβέρνησης

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έληξε στις 24:00 της 7/8/2020
Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων στις 13/8/2020
Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων στις 20/8/2020


Αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης η μη συναίνεση του ετέρου μέλους.
Σχετικά με το email, που πιθανόν να δεχτήκατε, και αφορά την υποχρέωσή σας για την Συναίνεση του ετέρου μέλους, παρακαλούμε να το αγνοήσετε σε περίπτωση που ήδη έχει υποβληθεί.

Συναίνεση ετέρου μέλους
(συζύγου / συντρόφου συμφώνου συμβίωσης)

Οδηγίες συναίνεσης
Θα πρέπει το έτερο μέλος (σύζυγος/σύντροφος), να επιλέξει την επιλογή «Συναίνεση ετέρου μέλους» και να συνεχίσει δίνοντας τους δικούς του/της κωδικούς TaxisNet. Ως έτερο μέλος, μετά την εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ για την άντληση των στοιχείων, εμφανίζονται οι όροι της Πρόσκλησης. Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε: «Λάβατε γνώση των ανωτέρω, για να δηλώσετε ότι συναινείτε τσεκάρετε εδώ». Ολοκληρώνετε τη συναίνεση επιλέγοντας το «Πατήστε για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία συναίνεσης». Η συναίνεση ετέρου μέλους έχει πραγματοποιηθεί, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και επιστρέφετε στην αρχική οθόνη.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, στην παρούσα Πρόσκληση, oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του Άρθρου 2 της παρούσας.
Απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXISNET της Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά με τους κωδικούς της αιτούσας για την υποβολή της Αίτησης, και αποκλειστικά με τους κωδικούς του ετέρου μέλους για την Συναίνεση.