Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Δράση "Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10181/10.09.2019)
 

Υποβολή Ενστάσεων

Η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων έληξε στις 24:00 της 28/9/2019

Για την υποβολή ένστασης απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXISNET της Α.Α.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαπίστευση γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς TAXISNET της αιτούσας, δηλαδή με τους κωδικούς που έγινε η αίτηση.

Είσοδος με
διαπιστευτήρια TAXISNET

 
Μετά τη διαπίστευση, στην οθόνη των ενστάσεων
  1. Επιλέξτε «Δημιουργία ένστασης»
  2. Συμπληρώστε την αιτιολογία της ένστασης και πατήστε «Αποθήκευση»
  3. Επισυνάψτε ένα ένα τα δικαιολογητικά που θα συνυποβάλετε με τη ένσταση, συμπληρώνοντας μια σύντομη περιγραφή του δικαιολογητικού
  4. Όταν έχετε επισυνάψει όλα τα δικαιολογητικά, επιλέξτε «Υποβολή ένστασης» και με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνεται η υποβολή της ένστασης.
  5. Επιλέξτε «Αποσύνδεση» για την έξοδο από την εφαρμογή.
  6. Μπορείτε να ξανασυνδεθείτε δίνοντας κωδικούς TAXISNET
Αναλυτικές Οδηγίες για την υποβολή των ενστάσεων