ΕΕΤΑΑ ΑΕ ΕΣΠΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022 - 2023
Δράση "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση
καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10945 / 02.08.2022)

Οριστικά αποτελέσματα