ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΕΤΑΑ ΑΕ Υπ.Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 - 2022
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9033 / 16.7.2021) Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10083/31.7.2021)

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης
της πληρότητας των φακέλων δικαιολογητικών των αιτήσεων