Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης
Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
Περίοδος 2020-2021 (Πρόσκληση 11693/3.9.2020)
Υπουργείο Εργασίας

Οριστικά αποτελέσματα


Οι ωφελούμενες/ωφελούμενοι που λαμβάνουν αξία τοποθέτησης (voucher), πρέπει
να μεταβούν στη δομή της επιλογής τους και να το ενεργοποιήσουν το αργότερο έως 19/10/2020.
Μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΕΤΑΑ μέσω mail: helpdesk2020@eetaa.gr, είτε στο τηλεφωνικό κέντρο 213.13.20.601