Δράση "Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-2023 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10945/02.08.2022)
 

Εφαρμογή Νόμιμων εκπροσώπων των ωφελούμενων
(Συμβάσεις - Μεταβολές)

 
Εσφαλμένη κλήση
Έκδοση 7.0.1 (6.9.2022)