Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6451/7.6.2019)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Απογραφικά δελτία 2019-2020

    Προσοχή
  • (Α) Αν συμμετείχατε στην περίοδο 2018-2019, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό πιστοποίσης.
    Αν δεν συμμετείχατε στην περίοδο 2018-2019, ή δεν θυμάστε τον κωδικό πιστοποίησης, μπορείτε να τον δείτε από τα οριστικά αποτελέσματα
  • (Β) Η συμπλήρωση του απογραφικού εισόδου, γίνεται μετά την εγγραφή του παιδιού και την είσοδο στο πρόγραμμα (πρώτη χρηματοδοτούμενη ημέρα)
  • (Γ) Η συμπλήρωση του απογραφικού εξόδου, γίνεται μετά την έξοδο από το πρόγραμμα (τελευταία χρηματοδοτούμενη ημέρα)

Συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ. και τον Κωδικό πιστοποίησης

  

  

   

Έκδοση 4.1.3 (10.9.2020)