Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020
(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10181/10.09.2019)
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ 13 ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020

Παράκληση να χρησιμοποιείτε το δικό σας ΑΜΚΑ και όχι κάποιου άλλου (πχ AMKA συζύγου).
Σε διαφορετική περίπτωση η ωφελούμενη, της οποίας χρησιμοποιείτε το ΑΜΚΑ, εμποδίζεται
στο να υποβάλει αίτηση, και απαιτείται επικοινωνία με την ΕΕΤΑΑ, ωστε να επιλυθεί το πρόβλημα.

Για την πρόσβαση στην αίτηση απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXISNET της Α.Α.Δ.Ε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαπίστευση γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς TAXISNET της αιτούσας
και όχι με τους κωδικούς του συζύγου/συντρόφου σύμφωνου συμβίωσης ή άλλου προσώπου.

Έκδοση 4.2.1 (11/9/2019)