Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6451/7.6.2019)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Για την πρόσβαση στην αίτηση απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXISNET της Α.Α.Δ.Ε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαπίστευση γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς TAXISNET της αιτούσας
και όχι με τους κωδικούς του συζύγου/συντρόφου σύμφωνου συμβίωσης ή άλλου προσώπου.


Είσοδος με διαπιστευτήρια TAXISNET
Αιτούσα ΓυναίκαΕίσοδος με διαπιστευτήρια TAXISNET Αιτών Άνδρας
χήρος ή κάτοχος δικαστικής απόφασης
επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή ΑΜΕΑ

Έκδοση 4.1.2 (11/6/2019)